Екип

Христо Александров Сантулов, Собственик и Управител

Тел.: +359 (0) 88 480 50 54

Функции:

 • Мениджмънт на дружеството
 • Взаимоотношения с контрагенти от различни области на бизнеса
 • Финансов мениджмънт на дружеството
 • Стратегическо развитие на дружеството
 • Позициониране на дружеството в различни национални и международни организации

Кратко представяне:

 • Роден в гр. Пловдив /1940 г./
 • Завършил Търговската гимназия в Пловдив
 • Завършил Софийски университет през 1969 г., специалност „Философия”
 • Доктор на философските науки
 • Доцент по философия /над 180 публикации – книги, статии, постери/
 • Специалист по „Философия на образованието” и „Теория на познанието”
 • Учредител и собственик на първото частно училище в България със седалище гр. Стара Загора
 • Учредител и собственик на първия частен колеж в България със седалище гр. Стара Загора
 • Създател на първото частно академично издателство „ИДЕЯ” в България /1993г./
 • Учредител на ООД ”ТРАКИЯ” /1993 г./
 • Създател и учредител на първата нова партия в следвоенната история на България – Партия на свободните демократи с Конгрес на 16 декември 1989 г. в Стара Загора
 • Строителен инвеститор от 2012 г.

Мария Христова Сантулова – Заместник-Управител и Директор на издателство „Идея“

Тел.: +359 (0) 88 617 86 49

Функции:

 • Мениджмънт на издателство „ИДЕЯ“
 • Развитие на контакти с български и чуждестранни автори на академична, художествена, детска и друг вид литература
 • Комуникация с разпространителските фирми в България и чужбина
 • Организиране на чуждоезиковото обучение в онлайн курсове, както и в почасовите занимални за деца от 4 до 9 години
 • Създаване на верига от почасови занимални за деца от 4 до 9 години
 • Управление на персонала на почасовите занимални

Кратко представяне:

 • Завършила английската езикова гимназия в Пловдив
 • Магистър по българска филология, антропология и английска филология на Софийския университет „Свети Климент Охридски“
 • Дългогодишен редактор и коректор в издателство „Идея“
 • Преподавател по социална антропология, бизнес етикет и бизнес кореспонденция (двуезичен курс), туристическо право на ЕС в колеж „Телематика“
 • Преводач от английски на български и от български на английски
 • Преподавател по английски
 • Автор на статии и резюмета на български и на английски в периодични издания за хуманитарна литература.

Емилия Каменова Каменова – Графичен дизайнер

Тел.: +359 (0) 88 584 32 89

Функции:

 • Изработване и поддръжка на фирмения сайт
 • Маркетинг и реклама
 • Изработване на сайтове на английски, френски и немски език
 • Контакти с партньорски сайтове и други контрагенти.

Кратко представяне:

 • Завършила Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“ /2008 г./
 • Дипломира се с отличие по специалност „Социология“ в СУ „Св. Климент Охридски“ /2012 г./
 • Завършва Графичен дизайн в Колеж „Телематика“, Стара Загора
 • Получава магистратура по „Администрация на изследователски институции“ в Ecole Normale Superieure de Lyon /2014 г./
 • Има богат професионален опит в сферата на комуникацията. Работила е в PR отдела на ANKA към Карлсруйския Институт по технология (KIT), както и като медиен анализатор за множество клиенти, включително Европейските институции и банки като JP Morgan и Morgan Stanley.
 • През 2017 г. успешно завършва стаж в Европейската Комисия.
 • Владее английски, френски и немски език
 • Компютърни умения – HTML, CSS, графични 2D и 3D програми, WordPress, статистически инструменти, Microsoft Office, програми за база данни и др.