За нас

ЕООД „Тракия” е пряк наследник на учреденото дружество с ограничена отговорност „Тракия”, регистрирано в Стара Загора през 1993 г. Както се вижда от Решението на съда, първоначалният състав на съдружниците е 10 души, като постепенно намалява на трима. В последствие се взима решение за трансформирането на дружеството в ЕООД „Тракия”, а всички последици от това са юридически уредени. Днес едноличният собственик на дружеството е доц. д-р Христо Александров Сантулов. Цялото развитие на дружеството за 26 години е видно в Търговския регистър.

Дейностите на дружеството са разнообразни, но усилията са били насочени основно към сферата на образованието и издателската дейност. Дружеството е учредител на първото частно професионално училище след 1989 г. и първото частно академично издателство в периода на демократичните промени в България, издателство „Идея“. По-късно учредява и Професионален колеж „Телематика” в Стара Загора, който е закрит през 2010 г.

След възникването на ЕООД „Тракия”, дружеството прекратява образователната дейност и замръзява издателската, като насочва усилията си в инвестиране и строителство на недвижимости. По този начин инвестиционната и търговската дейност стават приоритетни за дружеството.

ЕООД „ТРАКИЯ” много години е финансирало своята дейност чрез банкови кредити и винаги е било изряден платец. Този факт е отразен в безупречния кредитен рейтинг на дружеството.