Контакти

София, ул. Янко Сакъзов 11, Б, 2

Можете да се обърнете пряко по телефон към всеки от членовете на екипа:

Христо Александров Сантулов – Собственик-Управител

Тел.: +359 (0) 88 480 50 54

 • организационно управление на дружеството
 • установяване и разширяване на взаимоотношения с контрагенти от различните области на бизнеса
 • финансов мениджмънт на дружеството
 • стратегическо развитие на дружеството
 • позициониране на дружеството в различни национални и международни организации

Мария Христова Сантулова – Заместник-Управител и Директор на Издателство „Идея“

Тел.: +359 (0) 88 617 86 49 

 • Организационно управление на издателство „ИДЕЯ“
 • Развитие на контактната си мрежа от български и чуждестранни автори на академична, художествена, детска и друг вид литература
 • Разширяване на контактите с разпространителските фирми в България и чужбина
 • Организиране на чуждоезиковото обучение в онлайн курсове, както и в почасовите занимални за деца от 4 до 9 години
 • Създаване на верига от почасови занимални за деца от 4 до 9 години
 • Управление на персонала на почасовите занимални

Емилия Каменова Каменова – Графичен дизайнер

Тел.: +359 (0) 88 584 32 89

 • Изработване и поддръжка на фирмения сайт
 • Маркетинг и реклама
 • Изработване на сайтове на английски, френски и немски език
 • Контакти с партньорски сайтове и други контрагенти